• فارسی
  • English

توضیحات بلوک کامل پازل

ساعت ها سرگرم کننده برای پر کردن و از بین بردن بلوک ها خواهید گذراند و آنها را کنار نمی گذارید.
بلوک کامل پازل برای ریشه کن کردن کسالت شما تنظیم شده است.
این بازی سرگرم کننده آرام را از دست ندهید و اکنون به صورت رایگان بارگیری کنید.

امکانات بازی Perfect Block Puzzle - بلوک کامل پازل:
  • آسان برای یادگیری اما دشوار برای کارشناسی
  • در هر زمان و هر مکان بازی کنید
  • صداهای آرامش بخش و جلوه های دیداری زرق و برق دار
تغییرات نسخه 23.0630.09:
23.0629.09 توجه به روز رسانی:
رفع اشکال و بهبود عملکرد
از آن لذت ببرید و لذت ببرید!

The description of Perfect Block Puzzle

Perfect Block Puzzle is block match puzzle game that’s highly addictive!

You will spend hours of fun filling and removing blocks and you won’t put it down.
Perfect Block Puzzle is set to eradicate your boredom!
Don't miss out on this relaxing fun game, and download NOW for FREE!

HOW TO PLAY
• Drag the given blocks and drop them into the grid.
• Destroy the blocks by making full horizontal or vertical lines.
• Try to remove multiple lines at a time to get higher score!

FEATURES
• Easy to learn but difficult to master.
• No WiFi needed. Play anytime, anywhere.
• Soothing sounds and gorgeous visual effects.

• OPTIMIZED ANDROID & GOOGLE PLAY GAMES
- Designed for tablets & phones.
- Support both ARM & x86 DEVICES.

NOTES
• Perfect Block Puzzle contains ads like banner, interstitial, video and house ads.
• Perfect Block Puzzle is free to play, but you can purchase in-app items like AD FREE and coins.

E-MAIL
• help@puzzle1studio.com

App Permissions

[Required Permissions]
- none

[Optional Permissions]
- Photo / Media / File: required storage access permission to save game data

[Permission setting and withdrawal method]
- Android 6.0+: Device Settings> Application Management> Select App> Revoke Access
- Under Android 6.0: Can revoke access by deleting the application.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»