• فارسی
  • English

توضیحات هواپیما

تبدیل شدن به خلبان درجه یک در این شبیه ساز پرواز.
شور و شوق پرواز با هواپیماهای واقعی، توسعه مهارت و دانش خود.
لذت بردن از این شبیه ساز پرواز آزاد با برخاستن از باند فرودگاه و فرود آرام. شبیه سازی که به شما حس واقعی یک خلبان را می دهد.
  • تحویل محموله و مسافر در فرودگاه
  • پرواز در شرایط آب و هوایی مختلف
  • تغیر روز و شب

The description of Airplane!

Ding... the pilot has turned on the Fasten Seat Belt sign! Things are going to get dicey! Whoa Ho! Someone left the engines running and now you get to pilot your own plane! Airplane! lets you have all the fun the big boys have by flying your plane from airport to airport delivering cargo and passengers. No need to spend days in flight school.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»