• فارسی
  • English

توضیحات هیجان مسابقه ماشین

هیجان مسابقه ماشین یک بازی مسابقه ای بسیار جالب رانندگی در ترافیک سنگین بزرگراه است. در جاده های پر ترافیک با وسایل نقلیه خود مسابقه دهید و از اثرات واقعی ماشین، که باعث می شود بازیکن احساس واقعی رانندگی اتومبیل را تجربه کند لذت ببرید.
تغییرات پویا روز و شب به شما فرصتی میدهد تا در هر زمانی از روز سفر کنید، بنابراین بازی احساس مسابقه ای متفاوت را به ارمغان می آورد.

در نقاط بیشتری  رانندگی کنید و سکه های طلایی بگیرید، می توانید ماشین خود را از طریق سکه های طلا باز کنید و ارتقا دهید.

ویژگی های بازی Racing Fever Car - هیجان مسابقه ماشین:
  • بزرگراه بی پایان، ترافیک ماشین
  • اثر فیزیکی ماشین واقعی
  • پیشرانه کابین
  • بسیاری از مسابقه های بالا پایان
  • اصلاح و سفارشی سازی خودرو
  • موسیقی و جلوه های صوتی تکان دهنده
  • محیط واقعی

The description of Racing Fever Car

Racing Fever Car is a very fun road racing game that simulates driving on heavy motorway traffic. Constantly over the road on the busy traffic and to avoid the flow of vehicles. This racing game uses the real physical effects of the car, which will give the player the real feeling of driving the car. Daytime and nighttime dynamic changes give you a chance to allow you to travel at any time of the day. The real climate effect, so you feel the racing simulator to bring you a different sense of reality. Different control methods, so you can better choose their own control, so that you better show their driving skills.

The smell of fresh rubber on the road scorching, the soft leather in your hands feel, the engine roar and the audience cheering the sound, opening your eyes, feeling the car in its most pure form. Ready to enjoy speed on the road. Open your cell phone and start your career on the road, challenge the busy traffic, escape and surpass the vehicle, get more points and gold coins, you can unlock and upgrade your car through gold coins so your car is unstoppable The

To enjoy the expressway to bring you the challenge, through the most intense way to show your driving skills, and prove that you are the best racing driver!


Racing Fever Car Features:
- endless motorway, car traffic
- realistic car physics effect
- Sophisticated cockpit
- A lot of high-end racing
- Car modification and customization
- shocking music and sound effects
- the real ambience

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»