• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه اتومبیل

آیا از بازی های مسابقه ای بی پایان با دیدگاه سوم شخص خسته شده اید؟ این بازی است که شما به دنبال آن هستید، می توانید با ماشین خود در ترافیک بی پایان و محیط واقعی رانندگی کنید.
تجهیزات خودروی خود را برای کنترل بهتر و کسب سکه های طلا ارتقا دهید یا یک ماشین جدید بخرید.
بازی با یک ترافیک بی پایان و یک محیط واقعی بسیار سرگرم کننده و هیجان انگیز است.
هنگامی که ماشینها را در جاده می رانید، سکه های طلا را دریافت خواهید کرد. از سکه های طلا برای تغییر ماشین به منظور بهبود قدرت، سرعت و دوام ماشین استفاده کنید و مهارت های رانندگی خود را نشان دهید.

ویژگی های بازی Racing In Car - مسابقه اتومبیل:
  • حالت بازی بی پایان
  • صحنه های مختلف و گزینه های مسابقه ای
  • کنترل ساده
  • کابین واقعی سه بعدی
  • رانندگی ساده

The description of Racing In Car

Are you tired of endless racing games with third-person perspectives? This is the game you have been looking for, the best cell phone racing. You can drive your car through endless traffic and the real environment. Tilt your equipment, control your car, go beyond other cars, earn gold coins to modify your car or buy a new car.
Endless traffic, the real environment is the best supporting role for the car. Tilt your device to where you want to go.
When you dodge cars on the road, you will get gold coins. Use your gold coins to modify your car to improve your car's strength, speed and durability. Quickly speed up, guide your steering wheel and accelerate, show your perfect driving skills.

Racing In Car Features:

- endless game mode
- different scenes and racing options
- Simple simulator control
- realistic 3D cockpit
- simple way of driving

Join the game now to see how far you can drive the car.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»