• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه با وانت های غول پیکر

مسابقه وانت های غول پیکر، یک بازی مسابقه شیرین کننده خراب است. هیولای بزرگ با چرخ های فوق سنگین را کنترل کنید. این یک وانت متحرک شگفت انگیز است که بر روی سطح شیب دار برای چالش هیولا قرار دارد.
مسابقه هیولا یک بازی چالشی نوآورانه در ایالات متحده نوآورانه، برای رانندگی با وانت های هیولا است. حریفان را در رقابت داغون کنید، در غیر این صورت، شما در این مسابقه اتومبیلرانی شکست خواهید خورد.
دانلود بازی: