• فارسی
 • English

توضیحات تانکرحمل نفت

راننده کامیونهای بزرگ در 4 شهر زیبا شوید. شبیه ساز تانکرحمل و نقل نفت یک بازی واقع بینانه کامیون است که در آن می توانید مهارت های رانندگی خود را در ترافیک واقعی تست نمایید.
این شبیه ساز به شما تجربه رانندگی با کامیون واقغی را می دهد. تانکر های سنگین نفتی را حمل کرده و آن را تحویل مخازن دهید و ماموریت های مختلف اجرا کنید.
در جاده های عظیم از یک شهر به سوی دیگر رانندگی کرده و کامیون بارگیری شده خود را در حومه های زیبا، کوه های خطرناک و محیط های تپه ای و کنار مزارع سبز رانندگی کنید. مطمئن باشید که هیچ نشتی در تانکر وجود ندارد.
نمای دوربین را با توجه به راحتی  محیط بیرونی یا فضای داخلی تغییر دهید.
در این شبیه ساز کامیون نفت بازی کنید، پول و کامیون های جدید بخرید و ارتقاء دهید و تبدیل به پادشاه جاده شوید.

ویژگی های بازی Oil Tanker Transporter Truck Simulatorتانکرحمل نفت:
 • محیط ترافیکی واقع بینانه
 • بسیاری از ماموریت های انتقال محموله
 • کامیون های مختلف را انتخاب کنید
 • فیزیک کامیون واقعی
 • گرافیک سه بعدی شگفت انگیز
 • فضای داخلی واقعی
 • جلوه های صوتی واقعی
 • بسیاری از کامیون های بزرگ نفت برای رانندگی
 • کنترل آسان
 • شرایط آب و هوایی واقعی
 • موسیقی جذاب تازه
تغییرات نسخه 2.6:
رفع اشکال
بهبودهای جزئی

The description of Oil Tanker Transporter Truck Simulator

Drive BIG oil trucks across 4 beautiful cities! Oil Tanker Transporter Truck Simulator is an ACTION packed, realistic truck simulator game that will test your driving skills in real traffic!
Oil Tanker Transporter Truck Simulator gives you a REALISTIC truck driving experience! Feel like a real Trucker and deliver heavy oil tanks loaded in your oil truck. Operate big trucks to deliver oil tanks and complete different missions.
Driving a big truck in the exciting Oil Tanker Transporter Truck Simulator game may not be easy as it looks! You must be an EXPERT in parking trucks to deliver oil tanks to the right locations.
Drive from on the MASSIVE roads from one city to another. Drive your loaded truck in the beautiful countryside, cities over dangerous mountains and hilly environment and along green farms. Be sure there is no leakage in your tanker truck, or else oil will spill out and fine will be charged from you according to the quantity wasted.
Change the CAMERA view as per your comfort to the sturdy exterior or the realistic plush interiors.
Play the CAREER MODE of this oil truck simulator, make money and purchase new trucks and upgrades. Explore the trucking world and become the king of the road!

Oil Tanker Transporter Truck Simulator FEATURES
-- Realistic traffic environment
-- Many cargo transfer missions
-- Different trucks to choose from
-- Realistic truck physics
-- Amazing 3D graphics
-- Realistic oil truck interiors
-- Realistic game sound effects
-- Many grand oil trucks to drive
-- Easy steering wheel, buttons or tilting controls
-- Realistic weather conditions
-- Fresh attractive music

Get Oil Tanker Transporter Truck Simulator now to feel like you are driving a real truck!
Drive your truck between cities, highways and mountains to complete CHALLENGING missions and become the ultimate truck oil driver in this Oil Tanker Transporter Truck Simulator game.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»