• فارسی
 • English

توضیحات مسابقات شهر ماشین 2018

مهارت های رانندگی خود را در این بازی باز هیجان انگیز نشان دهید. رانندگی با اتومبیل های خشمگین را در اطراف خیابان های شهر در ترافیک شهر واقعی تجربه کنید.
ماموریت های کامل برای به دست آوردن سکه به پایان برسانید و از این سکه ها  برای خرید اتومبیل های جدید استفاده کنید.

ویژگی های بازی City Car Racing Simulator 2018 - مسابقات شهر ماشین 2018:
 • قبل از رسیدن به مقصد، از پست های بازرسی عبور کنید
 • مأموریت های ورودی
 • نقشه را برای رسیدن به مقصد دنبال کنید
 • رانندگی آزاد
 • کاوش شهرهای شگفت انگیز بزرگ
 • ماموریت های کامل
 • گرافیک سه بعدی خیره کننده
 • محیط باز واقع گرایانه
 • حالت های مختلف بازی
 • اتومبیل های فوق العاده را انتخاب کنید
 • ترافیک واقع گرایانه غنی در جاده ها
 • ماشین صاف و واقع گرایانه

The description of City Car Racing Simulator 2018

Show off your driving skills in this exciting open world game! Drift and drive furious sports cars around the city streets in traffic and get a real city feel in City Car Racing Simulator 2018
Get your sports car engines running, strap on your seat belts and get ready for City Car Racing Simulator 2018!
Complete missions to earn game coins. You can spend those coins to buy new sports cars. City Car Racing Simulator 2018 has many impressive cars to choose from.Each car is faster and more power packed than the other!

The exciting City Car Racing Simulator 2018 open world game has:
Checkpoint Missions
Drive through checkpoints before you arrive at your destination.
Arrive Missions
Follow the map to arrive at your destination.
Freestyle Driving
Explore the big amazing city at leisure. Stop and look around the beautiful city!

Select the mode that excites you the most and enjoy the challenges in City Car Racing Simulator 2018!

EXCITING FEATURES of City Car Racing Simulator 2018
-- Complete missions
-- Stunning 3D Graphics
-- Realistic open world environment
-- Different game modes
-- Superb cars to choose from
-- Rich realistic traffic on roads.
-- Smooth and realistic car handling

Get City Car Racing Simulator 2018 Now! Drive through traffic, complete missions and enjoy your ride!

Permissions Required
1. External Storage - To play your music files and to serve you rewarded ads for coins.
2. Phone Call - To ensure that the game is paused and in the background while you receive phone calls without any hinderance.
3. Location - To serve you more relevant ads.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید   بیشتر»