• فارسی
  • English

توضیحات سرعت مسابقه - مسابقه موتور

آیا به سرعت نیاز دارید؟ اگر چنین است، پس از با این موتورسیکلت پرش کنید و دریابید که آیا می توانید آن را از تمام پست های بازرسی در این بزرگراه شلوغ عبور دهید. تعداد ترافیکی وجود دارد که باید هنگام جمع آوری سکه و نوبت گرفتن در این بازی مسابقه سه بعدی، از آن جلوگیری کنید.

این یک بازی مسابقه ای سریع است. شما هیچ وقت جرات نمی کنید در دنیای واقعی اینقدر سریع رانندگی کنید، موتور خود را با سرعت باور نکردنی در طول ترافیک کنترل کنید، همچنین می توانید امتیاز خود را با سایر بازیکنان در سراسر جهان مقایسه کنید.
تغییرات نسخه 1.0.0:
v1.0.0
- بازی موتور مسابقه جدید
دانلود بازی: