• فارسی
  • English

توضیحات پیگی بوم - روز ولنتاین

جزیره شما از طرف یکی از دوستانتان مورد حمله قرار گرفته است. باید خود را برای انتقام آماده کنید. چرخ را بچرخانید تا طلا و سپر بیشتری کسب نمایید.
پیگی بوم هر روز این فرصت های رایگان را به شما می دهد تا چرخ را بچرخانید و توده ای از سکه برنده شوید.

با دوستانتان بازی کنید!
دوستانتان را دعوت کنید و با بازیکن های سراسر دنیا رقابت کنید.

سیستم شخم زدن
به حفر کردن ادامه دهید؛ یک تکه طلا منتظر شماست تا آن را در بازی کشف کنید.

حیوانات خانگی بامزه
حیوانات ناز مختلف برای نگهداری در جزیره و غذا دادن به آناه
تغییرات نسخه 4.29.0:
4.29.0
1. رویداد جدید: رویداد ساختمان با تم قبیله، وسایل "قیچی" را در بازی جمع آوری کنید و با اعضای خانواده باغ های قبیله بسازید تا ساختمان ها را ارتقا دهید و جایزه بگیرید!
2. بهینه سازی: هنگام استفاده از الماس برای خرید لوازم، از وارد کردن دستی گروه مقدار خرید پشتیبانی می کند.

The description of Piggy Boom——Valentine's Day

Piggy:" Lords and Ladies, one of your friends just attacked your island, you must commit revenge! Spin the wheel to earn more gold and shields!" --Invite your Facebook friends to join Piggy Boom!

Happy Valentine's Day! Big sale is coming!

Build your exclusive islands of your own with the help of little cute pets, push the button and spin the wheel, win some luck today!

Have fun with other players and steal their gold, protect your island from invasion with your pets

▶Features
• Magic Wheel
Every one loves having some luck in a game and Piggy Boom gives you free daily chances to spin the wheel and win heaps of coins!

• Theme islands
Every casual game players love to build and have a customized avatar!
In Piggy Boom, hundreds of themed islands wait for you to unlock them and build. The more you build, the more islands you will have


• Play with Friends
Invite your best friends and compete with global players. Are you under attack and want a revenge? Call your friends and attack together.

• Miner System
Be a miner and keep digging, a rich gold mine is waiting for you to explore in the game! Become the richest player in the game for a second.

• Cute Pets
Get your daily dose of cuteness with your adorable pets and protect your island together. Remember to feed your cute pet and level it up.

More features for you to find in Piggy Boom. Join us today and play with millions players all over the world!

NOTICE: Items are available for purchase in the game.
------------------------------------------
Find us on Facebook: https://www.facebook.com/PiggyBoomApp/

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»