• فارسی
 • English

توضیحات آموزش مغز

این برنامه با نوع 15 آموزش برای تمرین سریع مغز، حافظه کوتاه مدت، تمرکز، سرعت و دقت ساخته شده است.

ویژگی های بازی Brain Training - آموزش مغز:
 • آموزش چند وظیفه ای مغز
 • آموزش سریع جستجوی مغز
 • آموزش ریاضیمغز 
 • تمرکز مغز
 • رنگ در مقابل مغز
 • آموزش قدرت حافظه
 • سمت چپ مغز در مقابل سمت راست مغز
 • تصمیم سریع
 • چالش حافظه شبکه
 • حافظه گوش دادن
 • چالش حافظه کلمه
 • تمرکز به علاوه
1. مهارت چند زبانه:
با این توانایی چند وظیفه مغزتان را افزایش دهید.

2. مهارت جستجوی سریع:
با این کار مهارت های مغز خود را افزایش دهید. توپ را از تعداد زیاد به تعداد کم با محدودیت زمانی محدود کنید.

3. مهارت ریاضی: اضافه کردن، تفریق، ضرب اعداد سریع در حل کننده بالون.

4. مهارت تمرکز:
تمرکز خود را با کنترل توجه خود افزایش دهید.

5. رنگ در مغز
لیست رنگی برای چند ثانیه نمایش داده می شود و رنگ ها با هم مخلوط می شوند و رنگ ها را با قرار دادن غلظت کامل تشخیص دهید.

6. قدرت حافظه
اشیا را که فقط چند ثانیه نمایش داده می شوند را به خاطر بسپارید. این تمرین بی نظیر حافظه را به چالش می کشد.

7) سمت چپ و راست مغز 
تعادل مغزهای چپ و راست بسیار مهم است، این بازی مغز شما را بر فعالیت های متعادل سازی تمرین می دهد.
تغییرات نسخه 8.8.4:
رفع اشکال و بهبود عملکرد

The description of Brain Training

Brain Trainer app to quick exercise to your brain short term memory, concentration, focus , speed & accuracy.
it has 15 type of brain training games.

◆ Multitasking brain training .
◆ Quick Search brain training .
◆ Math brain training .
◆ Focus brain training .
◆ Colors Vs Brain
◆ Memory Power Training
◆ Left Brain Vs Right Brain
◆ Remember Faces
◆ Concentration
◆ Quick Decision
◆ Grid Memory Challenge
◆ Listening Memory
◆ Word Memory Challenge
◆ Concentration Plus

1) Multitasking skill: -

Increase your brain multitasking capability by playing this.Questions will be displayed at a time in 2 panels. You have to get target score to finish the level by managing not to loose 3 chances on any panel and with in 1 minute.. Try to get max score on each level..

2) Quick Search skill :

Increase your brain searching skills by playing this.Blast the balls from high number to low number with in time limit. 5 seconds penalty on each wrong click.

3) Math Skill : Add,subtract,multiply numbers fast in balloon solver. The objective of the game is to pop the balloons with correct answer.

4) Focus Skill:
Increase your focus by controlling your attention. Number will be displayed with rapid pace. Tap the screen after every number except do not tap on withhold number.

5) Color Vs Brain
Color List will be displayed for few seconds and colors will be be shuffled, remember the colors by putting full concentration before shuffle and arrange them in same order by dragging the items

6) Memory Power
Remember the objects which displays only few seconds and reenter them in same sequence.
This exercise defiantly challenges you memory power

7) Left Vs Right Brain
Balancing Left and Right brains are very important, playing this game will train your brain on balancing activities


If you are not satisfied with your results, Play this game daily 5-10 min. You may see better results.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»