• فارسی
  • English

توضیحات شبیه سازی تراکتور هندی

این بازی با گرافیک نسل بعدی با کیفیت به همراه افکت ها و محیط های فعال    HDR ساخته شده است. با سفارشی سازی نامحدود قطعات جدید را مونتاژ کنید یا رنگ های جدید را روی لبه، چرخ، سقف یا سپر رنگ کنید، امکانات نامحدودی وجود دارد. تصورات تنها محدودیت توست. تراکتور را مطابق با نیازهای خود تغییر دهید و آن را به دوستان خود نشان دهید. رانندگی با تراکتور هندی را در یک محیط وسیع در جهان باز تجربه کنید. لوله ها، جعبه ها، کیسه ها و بشکه ها را به معامله گران عرضه کنید و کارهای واردات صادرات خود را تمام کنید تا به حرفه ای تبدیل شوید.

مهارت های رانندگی خود را افزایش دهید و به استاد رانندگی تراکتور تبدیل شوید. امکانات زیادی برای به پایان رساندن هر ماموریت کاری وجود دارد. فیزیک واقع بینانه و کنترل های بهینه بهترین تجربه را برای شبیه سازی تراکتور با محیط هندی ایجاد می کند.
تغییرات نسخه 1.64:
تغییرات جدید
اصلاح دسته گلگیر سرنشین.
اصلاح چراغ عقب جلو
اصلاح چراغ عقب
به روز رسانی نقشه
بهبود عملکرد.

The description of Indian Tractor PRO Simulation

NEXT-GEN GRAPHICS High quality graphics with HDR enabled effects and environments. Utilizing the power of next gen graphics on mobile devices with jaw dropping visuals. Enjoy the gaming experience of console quality graphics on mobile devices. UNLIMITED CUSTOMIZATION Assemble new parts or paint new colors to rim,wheel,roof or bumper there is unlimited possibilities. your imagination is the only limit. modify the tractor to your needs and show it off to your friends your ultimate creation. ACTION PACKED LEVELS Over 60+ high quality action packed multiple Levels. Experience The Indian Tractor Driving in a vast open world environment. Supply Pipes,Crates,Bags and Barrels to traders. Finish Your Import Export jobs to become PRO. Increase your driving skills and become the tractor trolley driving master. Driving Off road or on road there a lot of possibilities in finishing every job missions.The realistic physics and optimized controls will creates the best experience for tractor simulation with Indian environment. BIG OPEN WORLD MAP Explore the bounds of over 16 sq. km open world map and find new locations. the open world map is filled with many gorgeous locations to be discovered. ----------------------------------------------------------------- For any business query or feedback please contact contact.rajawat@gmail.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»