• فارسی
  • English

توضیحات بسکتبال تیمی

بسکتبال اندروید با امکان بازی به صورت دو به دو یا چند نفره تیمی.

امکانات بازی PH Slam! - Basketball - بسکتبال تیمی:
  • بازی بسکتبال دو به دوی چند نفره
  • ایجاد بازیکنان خود
  • قهرمانی جام
  • گیم پلی عالی
  • پرش فراتر از توانایی های انسان
  • بدون خطا
  • تیم های مختلف برای انتخاب از میان آنها
تغییرات نسخه 2.60:
برخی از اشکالات گزارش شده و مشکلات عملکرد را برطرف کنید.
دانلود بازی: