• فارسی
  • English

توضیحات گسترش قلعه

یک بازی به سبک دفاع و محافظت از قلعه در برابر حمله دشمن.
برای افزایش قدرت دفاعی، قهرمانان را بر روی هر طبقه برج خود قرار دهید.
بیش از 12 قهرمانان با مهارت های خاص برای استخدام وجود دارد.
برخی از قهرمانان، کمانداران قوی شهر بوده و برخی دشمنان نفرین شده. استراتژی بسیار حائز اهمیت است چرا که تنها یک قهرمان می تواند به پیروزی برسد.
تغییرات نسخه 1.39.6:
Poseidon، Zeus، Goblin، Golem Master، Elizabeth و Band بهبود یافته اند.
حداکثر مقدار کریستال و نبرد خودکار افزایش یافته است.
می توانید رون ها را از جعبه آیتم دریافت کنید.
رفع اشکالی که باعث یخ زدن آن در دستگاه های خاص می شد.
برای جزئیات بیشتر، یادداشت‌های پچ درون بازی را بررسی کنید.

The description of Grow Castle

It is a defense game to protect the castle from enemy attack.
If growth can be placed in the castle tower and the hero on each floor.
Archer of the town is becoming a lot more more powerful the more upgrades.
More than 12 heroes can use their own skills.
Some heroes are made to give a strong archers of the town, another hero is cursed enemy.
This strategy is important because only a hero can be mounted up to nine.
Clear up to a higher level and check out my rankings in the midst of the world.