• فارسی
  • English

توضیحات نبرد حماسی

می توانید در برابر سطوح ارائه شده بازی کرده و یا نبرد آزمایشی خود را امتحان کنید.
از طلاهای ارائه شده در هر سطح برای انتخاب نیروهای خود و قرار دادن آنها بر روی نقشه استفاده کنید. شبیه ساز نبرد در برابر ارتش دشمن.
محل درگیری هر دو ارتش: ارتش ما و ارتش دشمن. شروع جنگ در میدان نبرد و تماشای آن در این شبیه ساز.
استفاده از بهترین استراتژی برای برنده شدن با قرار دادن دقیق ارتش خود در جای مناسب برای گرفتن بهترین نتایج.
ساخت ارتش خود از نیروهای چندگانه در دسترس.
مبارزه با شمشیر، سپر، نیزه، چکش، کمان، توپ، اسلحه و ...
دانلود بازی:
⇓ دانلود فایل نصبی apk بازی با لینک مستقیم - 38 مگابایت