• فارسی
  • English

توضیحات رالی خشم - مسابقه بی نهایت

از تجربه هیجان انگیز مسابقه با سرعت بالا برای تست مهارت های رانندگی خود لذت ببرید.
برای افزایش سرعت نیترو خود را افزایش دهید و حریفان را پشت سر بگذارید.
فیزیک واقعی مسابقه روی آسفالت و خاک را از دست ندهید.
تنظیمات اتومبیل های خود را با رنگ های مختلف، علامت های تجاری و اتومبیل های چند منظوره با سرعت بالا برای رانندگی متفاوت است.
ارتقاء اتومبیل های خود برای بهبود سرعت و عملکرد بهتر می باشد.
دنده دستی یا اتوماتیک با 4 دیدگاه متفاوت برای انتخاب وجود دارد.
تغییرات نسخه 1.111:
اثرات باران بهبود یافته است

The description of Rally Fury - Extreme Racing

Experience the thrill and challenge of high speed rally racing! Push your driving skills to the limit as you race against the clock, compete against challenging AI opponents, and race in special bonus events.

DRIFT: Slide sideways around corners for speed or just for pure fun.

NITRO BOOST: Hit your nitro boost and reach extreme speeds. Leave your opponents in your dust!

REALISTIC PHYSICS: Realistic racing physics on asphalt or dirt. How far can you drift? How much air will you catch over the jumps? Just don't lose control and crash!

CUSTOMIZATIONS: Customize your cars with different paint colors, apply decals, and personalize your license plates.

CARS: Multiple high performance rally cars to drive, each with different specs.

UPGRADES: Improve your cars with upgrades for speed and performance.

CONTROLS: Tilt or touch steering. Manual or automatic acceleration. 4 different views to choose from.

License Agreement: http://www.refuelgames.com/eula.html

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»