• فارسی
  • English

توضیحات قهرمان مکس

قهرمان مکس ما به عقب برگشته، در سطوح بسیار هیجان انگیزتری از جمله انواع مختلف دشمنان و کارفرمایان قوی وجود دارد. با این حال مراقب باشید، دشمنان و کارفرمایان تجهیزات جدید جدی کسب کرده اند.

یک قهرمان باشید و جهان را نجات دهید، که در آن می توانید تمام دشمنان مختلف مانند تانک، هواپیماهای بدون سرنشین، ریس های قدرتمند، پیامکها و موارد دیگر را پرت و شلیک کنید. آنها اسلحه های بسیاری دارند که می توانند از آنها مانند تفنگ، نارنجک، موشک انداز، اسلحه لیزری و سایر سلاح های خطرناک استفاده کنند.

برای روبرو شدن با ارتش دشمنانی که به دندان مسلح هستند، آماده شوید، همچنین می توانید سلاح ها و وسایل خود را ارتقا دهید تا حتی برای تسلط بیشتر بر دشمنان خود قوی تر شوید.

ویژگی های بازی Alpha Guns 2 - قهرمان مکس:
  • گیم پلی بازی کلاسیک
  • سطوح چالش برانگیز و بازی اعتیاد آور
  • بسیاری از ریس ها و تانک ها برای جنگیدن
  • استفاده از طرح کنترل صاف
  • گرافیک شگفت انگیز، موسیقی جالب
تغییرات نسخه 310.0:
رفع اشکال

The description of Alpha Guns 2

Our Hero Max is back, the long-awaited sequel of Alpha guns is here with a lot more exciting levels including various types of enemies and strong bosses. Be careful though, the enemies and bosses have got some serious new equipment.


Game Features :
+ Classic arcade gameplay
+ Challenging levels & addictive game-play.
+ Lots of bosses and tanks to fight.
+ Easy to use smooth control scheme.
+ Amazing graphics, cool music and sound.

Be a hero and save the world in Alpha Guns 2 where you can jump and shoot all the various enemies like tanks, drones, powerful bosses, sentries and much more. They have many weapons which they can use such as shotguns, grenades, rocket launchers, laser guns, and other dangerous weapons.

Get ready to face an army of foes which are armed to the teeth, you can also upgrade your weapons and your gear to get even stronger to dominate your enemies.
Use special powers such as an airstrike, heavy machine gun drone, light machine gun drone and syringes which make you immortal for the duration. Switch your weapons and carry multiple powerful weapons like a Chaser gun, Phoenix machine gun, Nuclear blaster and Weapon X.

With original missions to explore and many achievements to complete you will always have a new challenge waiting for you. The game is very easy to play and is completely FREE! It can also be played offline when necessary. With great music and sound effects, the game will surely be a lot of fun to play.


Note: More Updates coming soon

Contact us on support@renderedideas.com if you need any help!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»