• فارسی
  • English

توضیحات ماجراهای جنگل

لیون شیطانی، پرنسس را زندانی کرده است. شما باید به مَت کمک کنید تا شاهزاده خانم را نجات دهد.
در برابر موجوداتی که لیون فرستاده، مقاومت کنید و به او درس خوبی دهید!
تغییرات نسخه 33.20.3.7:
رفع اشکالات

The description of Jungle Adventures - free

Evil Lion Monster has captured Matt's princess. You have to help Matt rescue the princess. Dodge all the creatures sent by Lion Monster& teach Lion Monster a lesson.

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید   بیشتر»