• فارسی
  • English

توضیحات ماشین نجات

مردم زیر لغزش سنگ گرفتار می شوند! آیا می توانید برای نجات آنها دستگاهی بسازید؟ برای اتصال آنها قطعات را بکشیدT قطعات را بهم متصل کنید و همه را نجات دهید.
تغییرات نسخه 1.2.8:
* رفع اشکالات جزئی

The description of Rescue Machine

People are caught under a rockslide! Can you build a machine to rescue them?
Drag the pieces to connect them and make everything click!
Connect the pieces and save everyone!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»