• فارسی
  • English

توضیحات حرکت تا انفجار 2

پرش، پرواز و جستن در دنیای هندسی در کنار مانعموسیقی لذت بخش.
وجود موانع تصادفی با ریتم موسیقی و دستیابی به حالت غیر ممکن، که فقط توسط بهترین بازیکنان میسر است.

امکانات بازی Dash till Puff 2 - حرکت تا انفجار 2:
  • 8 جهان بی پایان منحصر به فرد
  • آواتار های جدید، رنگ ها و مسیرها برای سفارشی کردن شخصیت خود
  • یافتن اسرار پنهان و آواتارهای با قدرت های ویژه
  • کنترل ساده
  • انتخاب بین 3 حالت بازی
  • بازی بدون نیاز به اینترنت
  • رقابت در برابر دوستان خود
  • لذت بردن از موسیقی متن شگفت انگیز از هنرمندان معروف
تغییرات نسخه 2.0.7:
• رفع اشکال و بهبود عملکرد

The description of Dash till Puff 2

Jump, fly, bounce and dash your way through geometric worlds and music beats!
Are you ready for the challenge? Dodge random obstacles following the rhythm of the music and reach the impossible game modes where only the best survive.
Features:
★ Dash through 8 unique endless procedurally generated worlds!
★ Unlock new avatars, colors and trails to customize your character!
★ Find hidden secrets and avatars with special powers!
★ Simple controls with one touch gameplay
★ Choose between 3 increasingly difficult game modes, from normal to impossible!
★ Play offline without wifi! No need of wifi or Internet access!
★ Are you low on space disk MB on your phone? The game is under 25MB!
★ Compete against your friends with Google Play Games Leaderboards! (need Internet access)
★ Enjoy the amazing soundtrack from top artists Waterflame, DJVI, EnV, F-777 and BossFight!
Download Dash till Puff 2 now and add it to your collection of free games under 25MB that don't need wifi. Be warned though, it's highly addictive!