• فارسی
  • English

توضیحات مادر بزرگ قوی

معرفی قوی ترین مادربزرگ جهان، او به راحتی همه را در مسابقات قدرت شکست می دهد. مادربزرگ دیوانه دارای پدربزرگ تنبل و گربه های خانگی است. آنها به پیرزن بیمار کمک نمی کنند، بلکه به او که روی کشیدن اشیاء نشسته است، فشار می آورند، مادر بزرگ دیوانه را در حال کشیدن وسایل سنگین، موارد عجیب و غریب تماشا کنید و از آن لذت ببرید.
دانلود بازی: