• فارسی
  • English

توضیحات دریفت توفو

رانش در جاده های تولید شده را در زمان واقعی تجربه کنید. توفو تولید کنید اتاق های اداری را ارتقا دهید برای تحویل توفو سفارش بگیرید، به پیست بروید و دریفت کنید.
تغییرات نسخه 1.3.19:
برخی اصلاحات

The description of Tofu Drifter

Drift on real time generated tracks! Produce tofu Upgrade office rooms Take an order for tofu delivery and go to the track Go drifting! "A brilliantly bizarre drifting game that sees you producing wobbly bean curd product through the medium of pinpoint car drifting. Don't ask why. Just slide." – Pocket Gamer ⚠️ Rewarded ads issue: at the moment there are problems with displaying ads in EU/UK region. Will fix it soon! ========================= 🌎 ✍️ I'm looking for translators! If you would like to help me translate the game into your native language, join the Tofu Drifter project here: https://poeditor.com/join/project?hash=O1MnEBQlaT With game updates, new texts appear there that require translation.