• فارسی
  • English

توضیحات کاراته کونگ فو واقعی - مبارزه سایه کاراته

لازم است برای زندگی بجنگیم ؟؟ به بازی های فوق العاده سایه کونگ فو خوش آمدید. وارد دنیای باشگاه جنگنده شوید. آیا شما به اندازه کافی حرفه ای هستید، که به یک جنگجوی غول پیکر در بازی سایه کونگ شوید. با حریفان واقعی روبرو شوید و آنها را شکست دهید و خود را در مبارزه ثابت کنید. با استفاده از تاکتیک های هوشمندانه تمام چالش ها را انجام دهید.

قدرت، سرعت و دقت خود را با یک حالت آموزش ارتقا دهید و در برابر رقبای قدرتمند نبرد کنید و پیروز شوید و امتیاز کسب کنید تا صفوف جدید پیشرفت خود را در سایه کاراته باز کنید و از مشت بوکس لذت ببرید و در نهایت به عنوان قهرمان کاراته برنده شوید. به سرعت هر حرکت دشمن را پاسخ دهید و مهارت های سطح بالای خود را نشان دهید تا با قدرت جنگنده خود بر رقبا غلبه کنید.

ویژگی های بازی Kung fu fight karate Games: PvP GYM fighting Games - کاراته کونگ فو واقعی - مبارزه سایه کاراته:
  • مبارز خود را در بازی مبارزه انتخاب و تغییر دهید
  • بازی های آفلاین مبارزه کونگ فو
  • با شکست افسانه های واقعی کاراته و کونگ فو، ارتقا پیدا کنید
  • در برابر سخت ترین مبارزان تبدیل به قهرمان شوید
  • سطوح نامحدود و چالش های شغلی
  • موسیقی پس زمینه و جلوه های صوتی انرژی شما را در سطح مبارزه افزایش می دهد

The description of Kung fu fight karate Games: PvP GYM fighting Games

Kung fu Karate Games: offline King Fighting Games

Need to fight for life?? Welcome in super kung fu shadow karate games. Enter in the world of the blood-burning fighting club. Are you professional enough to control a giant fighter in super kung fu shadow karate games and Dragon karate king games? Face and beat real kung fu karate fighting games opponents and prove yourself over a karate fighting style adventure arcade offline game to enjoy with ultimate 3d experience. By using clever tactics with all challenges in real kung fu fighting games and defeat them badly in real blood pumping dragon karate king games and shadow karate king and enjoy boxing punches.

Kung fu fight karate Games: PvP GYM fighting Games
Upgrade your power, speed, and accuracy with a training mode in super kung fu shadow karate games to create new strikes and legend style to make move jab, hook and uppercut, getting points in real kung fu karate fighting games for each winning match you can upgrade your karate fighting skills in real kung fu fighting games and Dragon karate king games. Battle against powerful rivals, win them over, and earn points to unlock new ranks of your progression in shadow karate king and enjoy boxing punches and eventually win as a karate champions in Dragon Karate game. Response rapidly to every move of your enemy and show your top-level skills to overcome your competitors with your fighter’s power. unleash fierce punch boxing and combos, beat all challengers, and become the king of the fighting game.


This super kung fu shadow karate games involve close-quarter battles between characters. Some of the battles involve the use of weapons, dragon karate, martial art, and street fighting techniques in real kung fu fighting games career game involved which can be played in multiplayer as dragon karate and tournament which are coming soon in shadow karate king and become karate champions.

Features of real kung fu karate - shadow karate games:

• Select and modify your own fighter in the fighting game
• Free offline real kung fu fighting games
• Get promotion by defeating king fighter legends in real kung fu karate games
• Battle against toughest fighters and become fighting gaming champion
• Unlimited level mode & career mode challenges in Dragon karate king games
• Win fighting games matches & get rewarded points to unlock the next levels
• Background music & sound effects will increase your energy in fighting levels.

What are you waiting for?? Let’s continue passion and blood at the same time and enjoy super kung fu shadow karate games. In the sense of real kung fu karate & attacking combat game of dragon karate king game, Use quick reflexes and punches and kicks and special moves, discover fierce boxing punches and combos, beat all challengers, and become the karate king of dragon karate now.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»