• فارسی
  • English

توضیحات هندسه بحران

آماده شدن برای یک ماجراجویی هندسه ای جدید با موانع و هیولاهای بر سر راه آن.
  • سه مرحله منحصر به فرد
  • پرواز با راکت و غلبه بر جاذبه
  • سفارشی کردن شخصیت خود
  • ارتقا مهارت ها
دانلود بازی: