• فارسی
  • English

توضیحات شهر عمیق - کارخانه معدن

شهر عمیق یک بازی استراتژی علمی تخیلی است که در آن شما به عنوان AI بازی می کنید، که تنها هدف آن جمع آوری، ساخت و تکثیر است.
پوسته ی سیاره بسیار عمیق و پر از فلزات مختلف، جواهرات و یافته های نادر است. با سیستم حفاری پیشرفته شما قادر به حفاری هر سنگی، با استفاده از تکنسین های مختلف مانند ربات های حفاری، تکنسین انجماد فریزر، انفجار آتش و ... هستید.

کارخانه ها را بسازید و آنها را نامگذاری کنید.
ساخت ساختمان ها، منابع خودکار معدن، ذوب فلزات، صنایع دستی و...
خطوط لوله کارخانه کارآمد را بسازید و چیزهایی را برای سود به دست آورید.
دنیای خودتان را با یک شهر زیرزمینی از رباتها استامپپان بسازید.
شهر عمیق یک بازی انفرادی رایگان و یکی از بهترین بازی های استراتژی در سبک خود است.تغییرات نسخه 6.2.02:
- رفع اشکال
- پیشرفت های فنی

The description of Deep Town: Mining Factory

Deep Town is science fiction strategy game where you play as an AI, with a sole purpose to gather, construct, and replicate.

DIG DEEP

Crust of a planet is very deep, filled with different metals, gems and rare findings. A high tech digging system as yours, is capable of drilling through any rock, using tons of different techs like
driller robots, cryogenic freezing techs, fire blasts and others, you name it!

MAKE FACTORIES

Make buildings, auto mine resources, smelt and forge metals, craft items,
Build efficient factory pipelines, and sell things for profit!
Build a world of your own, an underground town of steampunk minded bots.

EXPLORE YOUR PLANET

One word - archeology. On your digging journey - find caves and send explorer bots to see what's inside, uncover the hidden story behind your planet's past, and answer the age long question - where are we?

Deep town is a free indie game, and one of the best strategy games in your pocket with idle elements, and factory clicker one tap mechanics it could be the best miner or digger out there. We love to describe it as an Underground city builder of sorts. If you ever played digging games, this town clicker is for you!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»