• فارسی
  • English

توضیحات بلوک هیجان 10 10

بلوک هیجان 10 10 یک بازی ساده در عین حال چالش انگیز و اعتیاد آور است، که می تواند در عرض چند ثانیه در هر زمان با ذهن حود بازی کنید.
هدف این است که بلوک ها را به منظور ایجاد و تخریب خطوط کامل روی صفحه به صورت عمودی و افقی بکشید. فراموش نکنید که بلوک ها را از صفحه پر کنید.
بدون رنگ فقط تمام شبکه ها بلوک ها را با تطبیق پر کنید.

امکانات بازی 1010 Block Mania - بلوک هیجان 10 10:
  • 3 حالت های مختلف بازی (کلاسیک / پلاس / زمان)
  • 2 تم روز و شب
تغییرات نسخه 1.7.4:
- پیام ump GDPR اجرا شد

The description of 1010 Block Mania

1010 Block Mania is a simple yet challenging and addictive game. It can be played within few seconds anytime to refresh your mind.

The goal is to drop blocks in order to create and destroy full lines on the screen both vertically and horizontally. Don't forget to keep the blocks from filling the screen.

No color match. Just fill all the grids with the matching blocks.

Features
- 3 Different game modes (Classic / Plus / Time)
- 2 game themes, day & night