• فارسی
  • English

توضیحات برش طناب

برای بریدن طناب و آزاد کردن توپ از انگشت خود استفاده کنید. برای تکمیل یک سطح، همه قوطی ها را خرد کنید.
در هر کجا که هستید از صدها سطح ساده و سرگرم کننده لذت ببرید.
تغییرات نسخه 1.0.35:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of Rope Slash

Use your finger to cut the rope and release the ball. Smash all cans to complete a level!

Enjoy hundreds of handmade levels of this simple and fun arcade puzzle, wherever you are!

More levels coming soon!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»