• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز کامیون هندی

شبیه ساز کامیون هندی یک بازی جدید و هیجان انگیز رانندگی با کامیون در مسیرهای کوهستانی است. کامیون حمل و نقل شما ممکن است حامل مواد خطرناک باشد، بنابراین کامیون یورو را با احتیاط برانید. مسیرهای بازی نفسگیر با محیط خطرناک کوهستانی بارانی، مسیرهای بیابانی و شهری و صحنه های رانندگی در شب است، که این بازی جدید کامیون هندی را جالب و لذت بخش خواهد کرد. هر سطح وظیفه منحصر به فردی برای انجام و مواد بار مختلف برای حمل و نقل دارد، که با تکمیل سطوح، کامیون‌های باری جدید بیشتری را باز می کنید. ماموریت شما این است که با کامیون های باری سنگین حمل و نقل، مواد و تدارکات را از یک مکان به مکان دیگر در محیط های کوهستانی و شهری حمل کنید.

در بازی‌های رانندگی با کامیون باری، شیرین کاری شبح‌وار در کوهستان، هیجان رانندگی با کامیون باری را در مسیرهای تپه‌ای جدید تجربه کنید. با خیال راحت رانندگی کنید و از وسایل نقلیه جاده ای دور شوید و در مسیرهای ناهموار رانندگی کنید.

ویژگی های بازی Indian Truck Simulator Games - شبیه ساز کامیون هندی:
  • فیزیک واقعی کامیون
  • چندین کامیون یورو برای رانندگی
  • حالت رایگان و حالت شغلی
  • تعداد زیادی تریلر برای حمل و نقل
  • فضای داخلی واقعی کامیون های یورو
  • تحویل لجستیک به نقاط مقصد
تغییرات نسخه 6:
رفع اشکال

The description of Indian Truck Simulator Games

Indian Truck Simulator 2021🚛Royal Gaming Xone presents new and exciting Indian Truck Simulator New Driving Game 2021, real cargo truck driver during playing this uphill mountain truck simulator driving game. Your transporter dangerous delivery truck spooky stunt cargo truck driving sim might be carrying dangerous cargo delivery material so drive euro truck carefully. Breath taking cargo truck games tracks with dangerous mountain rainy environment, desert and city tracks and night driving scenes will make this new indian truck game modern interesting and enjoyable. Cargo truck driving simulator free to play truck game is an awesome concept of truck driving and truck parking for all kind of users to play in 2021. Every level has unique task to accomplish and different cargo material to transport. Unlock more new cargo trucks by completing indian roads highway trip cargo truck simulation game levels. Your mission is to safely transport cargo material and logistics from one place to another in mountain and city environments with ultimate driving duty heavy cargo trucks. Different truck simulator driving and amazing cargo delivery crazy truck environment like snow, mountains and wind city be there in game.

Indian Truck Offroad Cargo 2021🚛


In Cargo Truck Driving Games Uphill Mountain spooky stunt experience the thrill of new hill cargo truck driving and oil tanker simulator 2021. Heavy cargo truck lpg transport car bus truck games is one of the best pk truck driving game of 2021 with realistic new truck controls and 3d stunning gameplay graphics. It's time to test your euro truck driving skills in mountain and city in army trucker 3d truck parking games. You can play this offroad cargo truck simulator truck driving game fully free. Load the things to car parking truck lorry driving and transport them to destination points and then free truck games level complete and unlock the next level. Drive safely and keep away from road vehicles and don't collide with rough terrain tracks and drive extreme cargo truck ultimate driving in slope mountain drive. Choose the truck transport games heavy cargo lorry truck that you like the most and perform cargo delivery duty without any worry about your safety on offroad mountain cargo transport tracks .

Offroad Truck Driving : Indian Truck Simulator 2021🚛


This euro truck & euro highway truck driving simulator game specially design for euro truck driver: driving games. Let's start truck driving simulator or truck cargo games, ready to become a crazy euro truck cargo driver or euro truck driving master. This american truck off road driving & american truck cargo simulator, has many levels to play. In this truck wala game & euro off road truck driving simulator , every level increased thrilled than previous level. This usa cargo truck sim 2018, multi euro truck driver become a expert usa truck euro driver in this Indian Cargo Truck Spooky Stunt Driver 2021.

Real Indian Truck Simulator 2021🚛


In Truck simulation games, ready to play American highway truck driving game & City Cargo Truck Driving 3D Simulator. Your job is to make sure that this is the most important way in this off-road crazy cargo truck driver game. In this spooky stunt cargo truck game, City Cargo Truck Driving game much interesting game ever. In this truck wali game, Drive cargo multi truck and lot of cars and jeeps to become an expert transporter truck driver 2019. As an cargo truck driver, complete truck car game missions by driving through uphill mountain tracks and city roads. Control truck carefully when drive truck down side on crazy off-road uphill tracks 2019.
Pk truck driving simulator & Truck simulation games.

Features of Indian Truck Simulator 2021 are:
🚛 Realistic truck physics
🚛 Multiple Euro Trucks for drive
🚛 Free Mode and Career Mode
🚛 Lots of trailers to transport
🚛 Realistic Interiors of euro trucks
🚛 Deliver logistics to the destination points.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»