• فارسی
  • English

توضیحات آزاد کردن اتومبیل

آزاد کردن اتومبیل یکی از محبوبترین بازی پازل بلوک است. در بازی باید خودروی قرمز را از شبکه شش تایی پر از اتومبیل حرکت داده  و از بین وسایل نقلیه راه خود باز کنید. بیشترین استفاده را از این زمان ببرید.
بازی برای توسعه تفکر مغز با بیش از 3000 پازل طراحی شده است.

ویژگی های بازی Unblock Carآزاد کردن اتومبیل:
  • 4 سطح دشواری با 3000 پازل
  • 4 طرح دیدنی هیجان انگیز
  • اشاره، تنظیم مجدد، لغو دکمه ها برای کمک به شما در کشف کردن هر پازل است
  • تمام پازل هایی که پاک کرده اید را پیگیری کنید
  • آموزش سریع و آسان
تغییرات نسخه 2.5:
رفع برخی از باگ های کرش بازی. با تشکر.

The description of Unblock Car

Unblock Car is the most popular sliding block puzzle game in Google Play. The goal of this game is to get a red car out of a six-by-six grid full of automobiles by moving the other vehicles out of its way.

We human clans spend one fourth of our lives ineffectually migrating to undesirable destinations (that is, stuck in traffic jam during rush hour). Make the most of this time with this amazing Unblock Car game. Designed to develop sequential-thinking for impulsive brains, we offered more than 3,000 puzzles for you to clash. However the cars and trucks obstruct the path which makes the puzzle harder.

How to Play:
You need to get the Red Car out the Exit Gate. To accomplish, just move the blocking vehicles out of the way.

Game Features:
- 4 difficulty levels with 3,000 puzzles and more to come
- 4 different visually striking ice board themes
- Hint/Reset/Undo buttons to help you figure out each puzzle
- Keep track of all the puzzles you've cleared
- Quick and easy Tutorial

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»