• فارسی
  • English

توضیحات شکوه توچدان 2021

حریفان خود را حذف کنید، بازیکنان خود را بهبود بخشید و قهرمان شوید.
تغییرات نسخه 200019:
- بهبود عملکرد و رفع اشکال

The description of Touchdown Glory 2021

Let's go and score a touchdown!

Eliminate your opponents, improve your players and become the champion!

How to play:
Drag&release to pass the ball
Swipe to go right&left
Avoid tackles
Score touchdowns

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»