• فارسی
  • English

توضیحات زمین بازی هیولا آبی

زمین بازی هیولا آبی یک بازی مجازی تیک تیک کردن است. در واقع هدفی جز رهایی از استرس در یک محیط بی دغدغه وجود ندارد. هدف این است که از ابزارهایی برای بریدن هیولاهای آبی در این بازی وحشتناک خنده دار از زمانی دردسرسازتر از امروز استفاده کنید.

از هزاران سلاح برای مثله کردن رگدول های یکبار مصرف که برای آزمایش سلاح طراحی شده اند استفاده کنید.

اسلحه های تیز غوغا را بچرخانید، به سلاح گرم شلیک کنید یا مواد منفجره را منفجر کنید تا به صورت پویا اقلام و البته هیولاها را نابود کنید.

The description of Blue Monster Playground

Blue Monster Playground a virtual mutilation game. There is not really a purpose except to release stress in a carefree environment. The goal is to use the tools to cut the blue monsters in this gruesomely funny game from a more troubling time than today.

Blue Monster Playground customizable virtual stress ball and physics sandbox about destroy ragdoll in various ways using an overwhelming number of weapons and tools.

Use thousands of weapons to mutilate disposable ragdolls designed for weapons testing.

Swing sharp melee weapons, shoot firearms, or detonate explosives to dynamically destroy items, and of course monsters.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»