• فارسی
  • English

توضیحات بلوک خوش شانس

این یک بازی سربه سر  در 8 تیم، هر کدام 2 بازیکن دارند و تیمی که تا آخر زنده مانده است برنده می شود. بازیکنان می توانند با شکستن مکعب های خوش شانس از رنگ های مختلف سلاح های مختلف، زره ها و غرفه های مختلف را بدست آورند و از آنها هوشمندانه برای شکست دشمنان استفاده کنند. بازیکنی که در این بازی بیشتر دشمنان را شکست دهد، به یک شوالیه اژدها تبدیل می شود. سوار اژدها شما را فوق العاده قدرتمند می کند.
تغییرات نسخه 1.9.12.1:
موارد جدید در 1.9.12.1
1. بازی بهینه شده است
2. رفع اشکال

The description of Lucky Block

This is a PVP game with a total of 8 teams, each with 2 players, and the team who survives to the end wins. Players can get different weapons, armors and props by breaking the lucky cubes of different colors, and use them smartly to defeat enemies. The player who defeats the enemys the most in the game will transform into a dragon knight. Riding a dragon will make you super powerful!