• فارسی
  • English

توضیحات رسم سلاح سه بعدی

ابتدا بیایید یک اسلحه بکشیم. با خیال راحت سلاح های خود را بنویسید، اما مراقب میزان جوهر باقی مانده باشید!

پس از ساختن یک سلاح، نبرد را شروع کنید. در زمان مناسب ضربه بزنید تا حریف خود را از صخره رها کنید.

1. اسلحه را می توان با کشیدن مستقیم روی صفحه با انگشت خود ساخت.
هر آمار را می توان با امتیاز افزایش داد.
2. هنگامی که مسابقه شروع می شود، می توانید با فشار دادن دکمه حمله کنید.
تغییرات نسخه 1.3.0:
- نماد برنامه جدید
- اشکالات رفع شده است.

The description of Draw Weapon 3D

[rule]
First, let's draw a weapon.
Feel free to write your weapons, but be careful about the amount of ink remaining!

After making a weapon, start the battle!
Tap at the right time to drop your opponent off the cliff!

[how to play]
1. Weapons can be made by drawing directly on the screen with your finger.
Each stat can be enhanced with points.

2. When the match starts, you can attack by pressing the [Attack] button.
Let's take a chance and attack the opponent.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»