• فارسی
  • English

توضیحات سوسیس جسور

زمان آن فرا رسیده، سوسیس ها را آزاد کنید.
در این سفر با شکوه شرکت کرده و تلاش خود را برای پایان دادن به هر سطح را امتحان کنید.
موفق باشی و خوش بگذره
تغییرات نسخه 2.6.3:
رفع اشکال و بهینه سازی

The description of Sausage Flip

The time has come...to free the sausage !
Take part in this glorious journey and try your best to end every level.
How will you proceed ? Flip, jump & stick the sausage as best and as far as you can.

Good luck and have fun !

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»