• فارسی
 • English

توضیحات فرماندهی ناوگان ستاره دنباله دار

از مهارت های خود در استراتژی مبارزه، دیپلماسی و رهبری استفاده  نمایید، تا فرماندهی ناوگان ستارگان را مدیریت کنید.

یک کهکشان را در آستانه جنگ قرار دارد، نیروهای فدراسیون، کلینگون و رومولان برای کنترل بخش های آلفا و بتا هستند. یک راز باستانی را کشف کنید که بتوانید مقادیر قدرت را برای همیشه به ارمغان بیاورد.

به عنوان فرمانده یک استارباکس در لبه فضای متمدن، شما ماموریت های مختلفی را با کشتی های قدرتمند که انجام دهید.

به میلیون ها بازیکن برای ایجاد اتحادها یا شکست دشمنان و ساخت ناوگان حماسی برای محافظت یا حاکمیت کهکشان بپیوندید.

در این بازی کاوش جهان جدید عجیب و غریب و تمدن های جدید را تجربه کنید.

ویژگی های بازی Star Trek™ Fleet Command - فرماندهی ناوگان ستاره دنباله دار:
 • درگیری حماسی در یک کهکشان وسیع و پویا
 • جمع آوری، ساخت و ارتقاء کشتی های نمادین
 • حمل و نقل و کنترل کشتی در سیستم ستاره و دیدگاه های کهکشان
 • برخورد شخصیت های مشهور ستاره دنباله دار در داستان حماسی کهکشان راه شیری
 • کمک به مردم محلی، مبارزه با دزدان دریایی یا مذاکره برای صلح در صدها ماموریت منحصر به فرد
 • استخدام افسران معروف با توانایی های منحصر به فرد تاکتیکی
 • با نیروهای فدرال، کلینگون یا رومولان همکاری کنید
 • رقابت در برابر هزاران بازیکن دیگر در زمان واقعی
 • ساخت و ارتقاع پایه ستاره خود
 • شکست دادن دشمنان در جنگ هایحماسی
 • کشف فن آوری های جدید، ارتقاء کشتی ها و منابع
 • ایجاد یا پیوستن به اتحادیه های قدرتمند برای غلبه بر سیستم های ستاره ای
 • تبدیل شدن به قدرتمند ترین بازیکنان کهکشان
 • گرافیک خیره کننده
 • جنگ های شدید با بازیکنان سراسر جهان
 • یک داستان جدید همه جانبه
 • تبدیل شدن به رهبر یا عضو اتحاد قوی
 • گزینه های چند زبانه
تغییرات نسخه 1.000.36087:
Star Trek: Enterprise قسمت 3 رسید. با شروع جنگ داخلی شیندی، خدمه USS Enterprise متوجه می شوند که مسیری را که طی می کنند زیر سوال می برند. آنها زمان زیادی برای تفکر در اعمال خود نخواهند داشت، با این حال، زیرا خطر جدیدی به وجود آمده است و چهره ای کاملاً آشنا به خود می گیرد ...

افسران جدید
ماموریت های جدید
مصنوعات جدید
نودهای پرایم جدید
بهبودها و رفع اشکال

The description of Star Trek™ Fleet Command

You have the conn! Summon your skills in strategy, combat, diplomacy, and leadership to master the dangerous universe of Star Trek Fleet Command.

Enter a galaxy on the brink of war as Federation, Klingon, and Romulan forces vie for control of the Alpha and Beta quadrants. Discover an ancient secret that could tip the scales of power forever.

As the commander of a starbase on the edge of civilized space, you will recruit iconic officers like James T. Kirk, Spock, and Nero -- and build powerful ships including the Enterprise, the Romulan Warbird, and Klingon Bird of Prey.

Join Millions of players -- forge alliances, defeat your enemies, and build an epic fleet to secure, or dominate, the galaxy.

Explore strange new worlds, seek out new life and new civilizations, boldly go where no one has gone before!

Be prepared to:
- Experience epic conflict in a vast, dynamic galaxy
- Collect, build, and upgrade iconic ships
- Take the conn and control ships in star system and galaxy views
- Encounter famous Star Trek™ characters in an epic, galaxy-spanning storyline
- Help locals, fight pirates, or negotiate peace in hundreds of unique missions
- Recruit famous officers with unique, tactical abilities
- Lead your Starfleet to Glory
- Ally yourself with Federation, Klingon, or Romulan forces
- War is on the rise - Occupy enemies worlds
- Work with and against thousands of other players in real-time
- Build, upgrade, and defend your star base
- Defeat your enemies in epic star wars & battles
- Discover new technologies, ship upgrades, and resources
- Create or join powerful player Alliances to dominate star systems and become the most powerful players in the galaxy

Key Features:
- An open world, strategy MMO
- Mobile Free to play
- Stunning graphics
- Iconic Star Trek™ characters, ships and tech
- Fierce battles with players all over the world
- A New, immersive Star Trek™ story in the Kelvin Timeline
Become the leader or member of a mighty Alliance
- Multiple language options

Download Star Trek - Fleet Command today and join Millions all over the world.

© 2018 Scopely, Inc. All rights reserved.
TM & © 2018 CBS Studios Inc. © 2018 Paramount Pictures Corp. STAR TREK™ and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»