• فارسی
  • English

توضیحات تپ تپ دش

هشدار، این بازی دارای گیم پلی اعتیادآوری است که شما را فوق العاده سرگرم خود خواهد کرد!
  • با لمس صفحه بپرید یا جهت را عوض کنید.
  • در مسیر خود، سقوط نکنید.
  • شخصیت های جدید را آزاد کنید
  • 1000 مرحله را باید پشت سر بگذارید.
تغییرات نسخه 2.029:
500 سطح جدید به World A اضافه شد (در مجموع 2500!)
500 سطح جدید به World B اضافه شده است (در مجموع 2500!)
250 سطح جدید به World E اضافه شد (در مجموع 2000!)
آیا آنچه لازم است برای شکست دادن همه آنها دارید؟

The description of Tap Tap Dash

* Insanely addictive game-play! Don't say we didn't warn you *
Tap to jump or change direction
Don’t fall off the path
Unlock new characters
Only 1000 levels to beat. That shouldn't be too hard, right?
Be sure to get your friends to play to see who can get the furthest.
Good luck!
--
Required Permissions FAQ:
GET_ACCOUNTS is required for sending push notifications to your friends when you beat their progress.
WRITE/READ_EXTERNAL_STORAGE is required to load and display ads in game (Tap Tap Dash is an ad-supported game).