• فارسی
  • English

توضیحات پرش گربه

پرش گربه یک بازی ساده و اعتیاد آور است که هر کسی به راحتی می تواند آن را بازی کند.
کنترل گربه های ناز را در دست بگیرید و با جلوگیری از موانع، بالاتر و بالاتر بپرید.

ویژگی های بازی Cat Jump - پرش گربه:
  • کنترل های ساده ای که، افراد در هر سنی لذت میبرند
  • رقابت فقط بر اساس بازتاب و مهارت شماست
  • لذت جمع آوری گربه های شایان ستایش!
  • برای بهبود تمرکز، رفلکس، کنترل، مهارت دستی و بینایی مناسب است
تغییرات نسخه 1.1.65:
رئیس جدید! Golem اینجاست!
رئیس قدرتمند را پاک کنید.

رویداد Chuseok!
فقط با دسترسی به Cat Jump، یک گربه پسر Hanbok به عنوان هدیه دریافت خواهید کرد.

BEST 700 - پلیس گربه اضافه شد!
رویداد Chuseok - گربه دختر Hanbok، گربه پسر Hanbok، گربه خرگوش ماه!

The description of Cat Jump

Cat Jump is a simple, addictive arcade game that anyone can easily play.
One Button Triple Jump! Simple but not easy!
Take control of cute cats and jump higher and higher, avoiding obstacles.

Game Features
- Simple controls that can be enjoyed by people of all ages!
- Competition based solely on your reflexes and skill!
- The fun of collecting adorable cats!
- Good for improving focus, reflexes, control, manual dexterity, and vision!