• فارسی
  • English

توضیحات اسلحه خانه

باز و جمع کردن انواع سلاح های گرم، تیراندازی با اسلحه های مختلف و رقابت با دوستان خود!
این بازی اسلحه خانه شخصی شماست:

تراندازی با انواع سلاح های مختلف:
  • کلاشینکف
  • تفنگ های دوربین دار
  • رگبار
  • تفنگ های اتوماتیک
  • کلت
تغییرات نسخه 84.391:
v.84.391 - ایمنی مجله برای FN Five-seveN + برخی از رفع اشکالات
v.84.386 - FN Five-SeveN
تاریخچه نسخه:
v.83.x - PTRD
v.82.x - HK MP7A1
نسخه 81.x - M14
نسخه 80.x - HK416
v.79.x - M249 SAW
v.78.x - PP-2000
v.77.x - HK G3A3
v.76.x - PP-91 Kedr
v.75.x - BAR M1918A2
v.74.x - AK-107
...

The description of Weapon stripping 3D

Disassemble and assemble weapons - assault rifles and submachine guns, or fire it, or study how it works, or compete with your friends..
This game is your personal armory.
You can disassembly such guns, as:
- AK (also known as AK-47 or Kalashnikov Assault rifle)
- VSS Vintorez (special sniper rifle)
- AKS-74 (as known as 5.45 mm Kalashnikov Assault rifle)
- SR-3M (special assault rifle)
- AKS-74U (the shortened Kalashnikov for special operations and police operations)
- M4A1 Carabine
- APS (Stechkin Automatic Pistol)
- APB (Silent automatic pistol)
- PM (Makarov Pistol)
- Glock 17
- M1911-A1 (aka Colt 1911)
Weapons disassembly and assembly are not only you can do, also you can learn how each one fires in different modes: automatic, single, without some details...
Will be differrent rifles, guns, machineguns, pistols and other weapon in future.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»