• فارسی
  • English

توضیحات جزیره چوب

از زندگی در جزیره رنگارنگ لذت ببرید. کارگران را برای کمک به کار استخدام کنید و شما فقط بنشینید و از نتایج لذت ببرید.
تحقیقات فن آوری انجام دهید تا دنیای خود را سریع تر، قوی تر و غنی تر کنید.
تغییرات نسخه 0.4.8:
- تجربه بازی را بهینه کنید.
- رفع مشکلات شناخته شده

The description of Idle Lumber Island

A brand new experience you have never had before, maybe you will become addicted!

Features of My Dream Island:
• Cut down trees, farm, mine, and enjoy colorful island life!
• Hiring managers to help you improve your business efficiency!
• Hire workers to help with the work and you just sit back and enjoy the results!
• Conduct technological research to make your world faster, stronger and richer!
• Multiple islands waiting to be developed! Become a bussiness empire tycoon!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»