• فارسی
  • English

توضیحات انگلیسی برای کودکان

یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان یک برنامه کاربردی می باشد، که این بازی یادگیری زبان انگلیسی را به طور سرگرم کننده ایجاد کرده است.
این برنامه رایگان با دسته های مختلف مانند یادگیری الفبای انگلیسی، اعداد، ماه ها، اشکال و موارد ساخته شده است.
در این برنامه برای یادگیری زبان انگلیسی منو وجود دارد، تست با کیفیت کلمات، گرافیک با کیفیت، تلفظ کلمات به زبان مادری و مهارت گوش دادن وجود دارد.

The description of Learn English For Kids

Learn English for Kids is an application created for children to learn English with fun. Designed for first time learners, this free app provides most commonly used English in daily life with various categories like learn English Alphabets, numbers, months, shapes and more.

There are 2 menus in this app, to learn English and to test the memorized words with quality graphics and voice of native speaker to know how to pronounce the words correctly as well as practice their listening skill. In future update, we will add more feature like memory game and writing practice to get more fun to learn English for kids.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»