• فارسی
  • English

توضیحات بازی پازل نقطه تفاوت 2

از تصاویر شگفت انگیز در حالی که سعی می کنید تفاوت بین آنها را بیابید، لذت ببرید. تمرکز و مهارت های مشاهده خود را با بازی پازل نقطه تفاوت 2 بهبود بخشید.

ویژگی های بازی Spot Differences Puzzle Game 2بازی پازل نقطه تفاوت:
  • بدون محدودیت زمانی
  • نکات نامحدود
  • تمام سطوح آنلاک هستند
  • تفاوت برای هر سطح
تغییرات نسخه 2.7.5:
بسیاری از سطوح جدید؛

The description of Spot Differences Puzzle Game 2

Enjoy amazing pictures and have fun while you try to find the differences between them! Improve your concentration and observation skills playing ”Spot Differences Beauty Girl 2“ Feature: 1. No time limit. 2. Unlimited hints; 3. All levels are unlocked. 4. 5 Difference for each level. ”Spot Differences Beauty Girl 2“ is a free puzzle game known as "Find the differences" where you have to find five differences between two images otherwise identical. It's similar to other observation games like 'Hidden Object' game that won't let you stop playing! Are you ready to have fun in this Find the differences game?