• فارسی
  • English

توضیحات اولین تماس فضایی

شما با این بازی، به جنگ های واقعی چند نفره متصل می شوید.
ایجاد ایستگاه، ساخت و سفارشی ناوگان جنگی خود برای مبارزه با جناح دزدان دریایی در شب های آفتابی یا غارهای مرگبار شب را تجربه کنید، یا خودتان از دزدان دریایی باشید و در مقابل نیروهای امنیتی قدرتمند قرار بگیرید.
تحقیق، طراحی و ساخت تجهیزات جدید ناوگان دزدان دریایی با سایر بازیکنان در زمان واقعی تجربه کنید.
کشتی ها را می توان با سلاح های جدید، اتصالات، جعبه ها و سلول های قدرتمند ارتقا داد که به شما امکان می دهد ناوگان خود را برای هر جنگی سفارشی کنید.
در حوادث گسترده کهکشانی برای به دست آوردن تجهیزات افسانه ای رقابت کنید.

ویژگی های بازی AQ: First Contact (Free 3D Space MMO) - اولین تماس فضایی:
  • پیدا کردن غنیمت با تجهیزات کشتی
  • بازی پلت فرم صلیب
  • زمان واقعی جنگ تا 6 بازیکن
  • ساخت ایستگاه ها و دفاع از آنها
  • ساخت و سفارشی یک ناوگان بزرگ کشتی
  • مبارزه در یک جهان پایدار
  • پیوستن به یک شرکت و نبرد برای کنترل بخش ها
  • بازی انفرادی و گروهی
تغییرات نسخه 1.6.693:
رفع اشکال و عملکرد.

The description of AQ: First Contact (Free 3D Space MMO)

AQ: First Contact

Join a massively multiplayer 4X game with real time battles.
Create a station, build and customize your fleet of battleships.
Fight pirate factions like the Red Sun or the deadly Night Ravens, or go pirate yourself and come up against powerful security forces.
Research, craft and loot new equipment from the pirate fleets or other players in real time PvP, PvE and Co-op.
Explore wormholes, asteroid fields, gas clouds, nebulae and debris fields.
Ships can be upgraded with new weapons, fittings, riggings and powercells allowing you to customize your fleet for each battle.
Dispatch drone fleets to harvest resources while you are away.
Compete in galaxy wide events to earn legendary equipment.
Join a Corporation to build stations and claim a region of space for your allies.
A single universe puts you together with all your friends no matter what device you are using.

✔️ Find, loot and craft ship equipment.
✔️ Cross platform play.
✔️ Real time battles with up to 3v3 players.
✔️ Build stations and defend them from rivals.
✔️ Build and customize a huge fleet of ships.
✔️ Fight in a single persistent universe.
✔️ Join a Corporation and battle for control of sectors.
✔️ Real time PvE and PvP battles, solo and group play.

Terms of Use


https://www.sevenpointred.com/terms

Privacy Policy


https://www.sevenpointred.com/privacy

Greenlight Games Privacy Policy


http://greenlightgames.co.uk/privacypolicy

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»