• فارسی
  • English

توضیحات داستان لیلی

داستان لیلی یک بازی لباس است، که در آن می توانید شخصیت و پس زمینه را تزئین نمایید. شما می توانید یک پسر یا یک شخصیت دختر ایجاد کرده و با یک یا دو کاراکتر بازی کنید.
لباس و اقلام را با خود انتخاب کنید؛ همچنین می توانید با استفاده از همین روش آنها را حذف کنید.
داستان خود را با استفاده از آیتم ها، حباب های گفتاری و متون ایجاد کنید. شخصیت ایجاد شده خود را با دوستان به اشتراک بگذارید.
تغییرات نسخه 1.7.4:
عملکرد بهبود یافته است.

The description of Lily Story

◆ Features

1. Lily Story is a dress up game where you can decorate the character and the background.

2. You can create a boy and/or a girl character and you can play with just one or with 2 characters.

3. You can place clothing and item however you like with a support from drag and drop user interface.

You can also delete using the same method.

( Not all items support the drag and drop feature. Please refer to the tutorial. )

4. Some clothing and item comes with a cool animation.

5. Create your own story using items, speech bubbles, and texts.

6. Share your created character with friends.


※ The game saves the data on the device. If the game is uninstalled, the data gets deleted as well.

※ All items purchased in-app will be recovered when the game is reinstalled.

※ Please see below for help with installation issue or items not appearing after making payment.

1) Device Setting → Application → Google Play Store → Delete Data and Cache

2) If the issue persists, uninstall the game and 1) Do the setting again and install.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»