• فارسی
  • English

توضیحات شلوار استیپی

 شبیه ساز راه رفتن واقع بینانه مانند رانندگان بی پروا و ناتوانی غیر قابل توضیح در گام پیاده رو.
این یک بازی بسیار سرگرم کننده و خنده دار قدم زدن در خیابان است.
تغییرات نسخه 2.8.0:
تمام کارها را برای دریافت لباس های منحصر به فرد هالووین انجام دهید!

وظیفه 1: هر روز وارد شوید و جوایز اختصاصی دریافت کنید!

وظیفه 2: در مأموریت شبح وار هالووین شرکت کنید، آب نبات دریافت کرده و آنها را با لباس های فانتزی جدید عوض کنید!

وظیفه 3: لباس نهایی را در فروشگاه بررسی کنید و آن را در تمام طول سال بپوشید!

The description of Steppy Pants

Steppy Pants, the most realistic walking simulator you'll play this year!
Keep your cool when faced with insurmountable odds, like reckless drivers and an inexplicable inability to step on sidewalk cracks.
You'll laugh. You'll cry. You'll remember just how much fun you can have walking down the street.​
We've been playing this game non-stop for months and it still makes us chortle!

Made with love by @stephen_last and @shathatron​