• فارسی
  • English

توضیحات شلوار استیپی

 شبیه ساز راه رفتن واقع بینانه مانند رانندگان بی پروا و ناتوانی غیر قابل توضیح در گام پیاده رو.
این یک بازی بسیار سرگرم کننده و خنده دار قدم زدن در خیابان است.
تغییرات نسخه 2.7.3:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.
دانلود بازی: