• فارسی
  • English

توضیحات شلوار استیپی

 شبیه ساز راه رفتن واقع بینانه مانند رانندگان بی پروا و ناتوانی غیر قابل توضیح در گام پیاده رو.
این یک بازی بسیار سرگرم کننده و خنده دار قدم زدن در خیابان است.
تغییرات نسخه 2.8.34:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.
برای اجرای بازی شلوار استیپی، مراحل زیر را دنبال کنید:
  1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
  2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
  3. بسته به اینکه بازی در حافظه داخلی یا خارجی نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  4. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
  5. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.sgames.steppypants وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  6. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.sgames.steppypants کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.

The description of Steppy Pants

Steppy Pants, the most realistic walking simulator you'll play this year!
Keep your cool when faced with insurmountable odds, like reckless drivers and an inexplicable inability to step on sidewalk cracks.
You'll laugh. You'll cry. You'll remember just how much fun you can have walking down the street.​
We've been playing this game non-stop for months and it still makes us chortle!

Made with love by @stephen_last and @shathatron​