• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز بکسل تراکتور

آیا تا به حال در حومه شهر با وسیله نقلیه تراکتور رانندگی کردید؟ آیا تا به حال تجربه رانندگی با اتوبوس در جاده های لغزنده را داشتید؟ با این بازی تراکتور و اتوبوس  بازی کنید و ماموریت های هیجان انگیز را کشف کنید.

بهترین مهارت های رانندگی خود را نشان دهید و کشش واقعی را با کشیدن یک اتوبوس در مسیر بیابانی تجربه کنید.

این چالش واقعی شماست که بتوانید اتوبوس ها را از مسیر به بالای کوه بکشید. می توانید از چندین تراکتور سنگین استفاده کنید و با استفاده از تراکتور سنگین خود، اتوبوس های متفاوتی را با زنجیرهای متصل از جاده های گل آلود بیرون بکشید.

ویژگی های بای Tractor Pull Simulator Drive - شبیه ساز بکسل تراکتور:
  • 10 حومه
  • تراکتور سنگین را انتخاب کنید
  • تجربه رانندگی واقعی با تراکتور
  • 100 هیجان کارکردن بکسل تراکتور
  • قدرت تراکتور قابل برنامه ریزی
دانلود بازی: