• فارسی
  • English

توضیحات انتقال ژله

مهارت خود را نشان دهید.
تغییرات نسخه 1.8.44:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of Jelly Shift

Slide finger down and up to make perfect shape!

Show your skill!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»