• فارسی
  • English

توضیحات ادغام سرگرمی برج گردان

این یک تهاجم از سمت بیگانگان است که قبلاً هرگز سابقه نداشته است. از برج های خود برای از بین بردن تهاجم بی امان استفاده کنید.
با سرعت بازی کنید. رفقای شما از ستمگران خلاص خواهند شد. برجک ها را در مکان های کلیدی مستقر کنید، هر کشتن برای شما زیست توده به دست می آورد تا در برج های جدید سرمایه گذاری کنید.
تغییرات نسخه 1.7.7:
برخی از SDK های شخص ثالث را حذف کرد

The description of Turret Fusion Idle Clicker

Tower defense and idle games combined; this is an alien invasion like never before. Use your towers to mow down a relentless invasion. Fuse towers to strengthen your defense and advance your weaponry through stronger turrets to starships, and discover a secret mega-weapon!

Play at your own pace; your comrades will dispose of stragglers.
- Deploy turrets to key locations
- Every kill earns you biomass; invest into new towers
- Fuse two similar towers for a much stronger tower
- Rank up and unlock access to new areas