• فارسی
  • English

توضیحات مد معروف

ترکیب خود را بسازید و جام مد را ببرید! مد معروف یک بازی مد سرگرم کننده است که کاربر با توجه به موضوع داده شده ترکیبی از لباس می سازد. مکانیک بازی آسان و سرگرم کننده است - ترکیب خود را بسازید و موضوع را مطابقت دهید.
تغییرات نسخه 1.19:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of Fashion Famous

Make your Combine and take the Fashion Cup! Fashion Famous is a fun fashion game that user make an outfit combination according to given theme. - Easy , fun game mechanics. - Joystick Control. - Make your combine and match the theme! - Score your opponents! - Stand out in the fashion race!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»