• فارسی
  • English

توضیحات تیرانداز بیگانه

ساعت های بازی در حالت داستانی. ماموریت شما ساده است. کافیست پایگاه را از هیولاهای مرده پر کنید!
  • امکان به روزرسانی شخصیت ها
  • توانایی های جنگی ابر انسانی را در نبرد های خشن امتحان کنید.
  • هزاران سلاح کشتار جمعی
  • ابزار های مفید: چراغ قوه، جعبه کمک های اولیه، هواپیماهای بدون سرنشین مبارزه ای و ...
  • در مقابل جمعیت هیولاهایی که ناگهان بر صفحه نمایش ظاهر می شوند بایستید.
  • جسد هیولاهایی که حذف شده اند را ناپدید نمی شود.
  • ببینید که در اخر هر مرحله چه اتفاقی می افتد.
تغییرات نسخه 5.12.17:
- تیراندازی نادرست از هیولاها بدون چرخش به سمت بازیکن رفع شده است.
- اصلاحات و بهبودهای جزئی

The description of Alien Shooter Free

This is a ENHANCED version of the Legendary PC Alien Shooter game which is now available on your Android device!

Deserted military complex. Hordes of merciless creatures. Here you are. Your mission is simple – clear the base so there are just dead monsters' corpses left around.

- Many hours of game play with story mode and a lot of aside missions
- Character upgrade facility, try out superhuman fighting abilities in an intense battle
- Tons of weapons of mass destruction
- Useful gadgets - flash lights, medkits, battle drones...
- User friendly control schemes with auto-aim option available!
- stand up to the huge crowds of monsters appearing on one screen at a time
- corpses of the monsters eliminated do not disappear - check out what happens at the end of every level!

Mow them down and stay alive!


Follow us on Facebook:
http://www.facebook.com/SigmaTeam

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»