• فارسی
  • English

توضیحات چالش والیبال - بازی والیبال

بازی با افتخار چالش والیبال را نشان می دهد، مانند این بازی والیبال را هرگز تجربه نکردید.
در این بازی پر جنب و جوش و رنگارنگ ورزشی شما به حریفان خود حمله می کنید، همه را بیرون بیاورید تا امتیازات ارزشمند را به دست آورید.

در این بازی ورزشی شما می توانید توپ های فضایی، توپ های ناپدید فوق العاده، بلوک و بسیاری دیگر را به زرادخانه خود اضافه کنید. مهارت های بازیکن خود را به دست بیاورید، آمار قدرت، استقامت و حمله خود را بهبود ببخشید.

شما باید مجموعه ای از لباس های اضافی را انتخاب کذئه و کیسه ها با محتوای فوق العاده را باز کنید.
تغییرات نسخه 1.0.63:
- رفع اشکالات

The description of Volleyball Challenge - volleyball game

Simplicity Games proudly presents Volleyball Challenge – a volleyball game like never seen before!

In this lively and colourful sports game you will be serving and attacking your opponents! Serve, bump, block, spike and lob – go all out, to win those precious points!
Victory is down to you and your skills only!

Activate SUPERPOWERS – in this sports game you can add fireballs, vanishing balls, superspeed, blocks and many others to your arsenal – play now and discover them for yourself!

Develop your player's SKILLS – raise your stats across categories such as serve power and strength, stamina or attack!

You will have a bundle of additional outfits to choose from as well as bags with super contents to open – as long as you win matches! Make your opponents tremble at the sight of your player!

Volleyball on your mobile will never be the same – play Volleyball Challenge and be part of the sports revolution!