• فارسی
  • English

توضیحات بیمارستان بچه پاندا

نقش بیمار را برای به دست آوردن بیمار در نظر بگیرید. این برنامه به کودکان اجازه می دهد تا همدلی برای دیگران ایجاد کنند. به یک دکتر عالی تبدیل شوید و به این ماجراجویی پر از حیوانات بپیوندید. با عشق و مراقبت، این بیمارستان را با هم هماهنگ کنید.

ویژگی های بازی Baby Panda's Hospital - بیمارستان بچه پاندا:
  • کمک به حیوانات برای کاهش تب
  • یک دکتر خوب باشید و استخوان شکسته را درست کنید
  • درد معده را درمان کنید
  • بیایید از بیمارستان خود مراقبت کنیم و تمام حیواناتی که نیاز به درمان دارند را درمان کنیم
دانلود بازی: